14 септември 2007

Богове в Амнезия

Доближаваме се до 2012 година

Ти си Бог в Амнезия


Петия свят от календара на Маите свърши през 1987 година. Шестия започва през 2012. Така, че в момента ние сме „между световете”. Това време се нарича „Апокалипсис” или „Разбулване”. Това означава, че „Истинската Истина” ще бъде разбулена. Това е и време за „работа” върху нашето съзнание – индивидуално и колективно.

Шестия свят на Маите е фактически празен. Това означава, че зависи от нас като участници в създанието да започнем създаването на нов свят и цивилизация, каквато ние искаме. Сега.

Маите казват също за времето на 2012 година че:

 • Ние ще отидем отвъд технологията, която знаем сега.
 • Ние ще отидем отвъд времето и парите.
 • Ние ще навлезем в петото измерение след като сме прекосили четвъртото.
 • Планетата Земя и Слънчевата система ще бъде в галактическа синхронизация с Космоса.
 • Нашите гени ще бъдат надградени (или препрограмирани) от центъра на нашата Галактика.
 • Всеки един на планетата ще мутира. Някои по-съзнателно и повече от другите. Но мутацията ще бъде всеобща и всеки ще мутира.


През 2012 година повърхността на нашата Слънчева система ще се изравни абсолютно точно с повърхността на Галактиката – Млечния път.

Вирджил Армстронг казва също, че две други галактики ще се изравнят с нашата по същото време. Космическо събитие.

В момента времето се забързва (или срутва). За хиляди години Шумановия резонанс на Земята е бил 7.83 трептения в секунда (Hz). От 1980 година този резонанс се е изменил бавно. Сега е около 12 трептения в секунда. Това означава, че е равно на по-малко от 16 часа на ден, на вместо старите 24 часа в денонощие.

 • По време на Апокалипса, или „Времето между световете” много хора ще преминат през много персонални промени. Тези промени ще бъдат много, и разнообразни. Това всичко е част от това за което сме дошли тук да научим или почувстваме. Като пример на промени могат да бъдат:
 • Отношения които свършват така внезапно, както са и започнали.
 • Смяна на местожителство – емиграция.
 • Смяна на работа или професия.
 • Смяна на мнения и отношения, смяна на мисленето, и др.

И всичко това внезапно и без ранно логическо предизвестие.

Във всеки един момент ние вземаме малки или големи решения. Всяко решение се основава на Любов или Страх. Избери Любовта, следвай твоята интуиция, а не „Интелигентните” си заключения, и следвай „страстта си” на „изгарящите вътрешни желания”.

Върви с течението, но с течението на Любовта.

Формата на мислите ни е много важна и засяга нашия всекидневен живот. Ние създаваме реалността със формите на мисълта си. Ако мислим негативно – негативното и ще привлечем. Ако мислим позитивно ние ще привлечем позитивни хора и събития. Така, че бъдете внимателни със мислите си и елиминирайте ненужните негативни или осъдителни такива.

Имате на предвид, че по-голяма част от медиите се контролират от малцина. Бъдете проницателни и мнителни към дезинформацията, която ви залива всеки ден. Тя е част от схемата „Проблем – реакция – решение”. „Те” създават проблема, така, че ние да реагираме и да искаме разрешение, което „Те” предлагат. „Разрешението” е каквото „Те” искат на първо място.

Помнете, че нищо не става „случайно”.

Почти всички „случки” са планирани от някого или някои. Въпреки всичко е много вълнуващо време да бъдеш Жив.

 • Истината ще ви направи свободни.
 • Чувствате ли забързване?
 • Промяната на поколенията вече започна.
Улови се на ХОРото на Звездите. Аз Танцувам. А ти?

А Над Всичко ТАНГРА наблюдава и ни се Радва. Радва се на своите ХОРа.
Аз съм от тях. А ти ОП* ли искаш да останеш? ХОРото се вие - хвани се на него и ти!

(*ОП е съкращение на Органичен Портал. Това са люде без души, само тела през които демоните на йехова (злото еврейско богче) приемат форми - тук на Земята)
2001 © Цар Кару І